ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 นิทานในจินตนาการ เรื่อง ความโง่เขลาของช้าง
ชื่อนักเรียน : น.ส.ณัฐธิชา ประชุมจิต น.ส.ชุติกาญจน์ ปัญญาอักโข นายพุฒิพงศ์ คำเกิด
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,11:55   อ่าน 608 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ นิทานในจินตนาการ เรื่อง เจ้าชายกบ
ชื่อนักเรียน : นายภัทรพล ราชแผน น.ส.ดรุณี โภคะ น.ส.เกศศิณี มาลาวงษ์
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,11:54   อ่าน 573 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชมเชย นิทานในจินตนาการ เรื่อง กระต่ายกับเสือ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณัฐกานต์ ปันเล ด.ญ.ณัฐรัตน์ ทองคง ด.ญ.กิตติกานต์ ทองคง
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,11:52   อ่าน 570 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชมเชย นิทานในจินตนาการ เรื่อง จระเข้กลับใจ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ฐิตาภา โปธิมอย ด.ญ.วีรดา หมูปิน ด.ญ.วิศรุตา เจือจันทร์
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,11:50   อ่าน 524 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 นิทานในจินตนาการ เรื่องของลุงที
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธนดล แสงศร ด.ช.ธนกฤต แก้วอยู่ ด.ช.อภินัทธิ์ ดิษฐ์นุ่ม
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,11:48   อ่าน 520 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 นิทานในจินตนาการ เรื่อง กระต่ายหรรษากับหมาป่าจอมซ่า
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชลดา วศินวงศ์สว่าง ด.ช.ศิรวิชญ์ นาชัยพลอย ด.ญ.ณิชาพร ขันแก้ว
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,11:45   อ่าน 487 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ นิทานในจินตนาการ เรื่อง พญาวานรปัญญาแหลม
ชื่อนักเรียน : ด.ช.อัศวิน พลปราบ ด.ญ.ชญานิศ สุนันทศรี ด.ช.ดนุนัย สายยิ้ม
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,11:42   อ่าน 484 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การนำเสนอผลงานโครงงาน STEM โครงการครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ตาก
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,21:49   อ่าน 1178 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic ในหัวข้อเรื่อง “New Normal”
ชื่อนักเรียน : นางสาวกัณฐิกา วรศิริ นายธนกร สังข์คำ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2563,20:56   อ่าน 1026 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic ในหัวข้อเรื่อง “New Normal”
ชื่อนักเรียน : นายธีระพัฒน์ จ่อนตะมะ นางสาวชิดชนก ทองชำนาญ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2563,20:49   อ่าน 795 ครั้ง