ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินงานวัดและประเมินผล
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
ห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง ยกเลิกการสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 แผนการเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนผดุงปัญญาว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และิื่นๆ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
การยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของโรงเรียนผดุงปัญญา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
แบบรายงานเยี่ยมบ้าน63
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เครือข่ายผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
แบบรายงานการประชุมผู้ปกครองครั้งที่-1-เทอม1
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
ปฎิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
๙๘ ปี ศักดิ์ศรีผดุงปัญญา สถาปนาสู่ศตวรรษ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 98 ปี
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63