รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนผดุงปัญญา
151   ตำบลไม้งาม  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055-515-864


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :