รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วนัสรินทร์ ศรีรจนา (หน่อย)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : 2
อีเมล์ : wannasarin@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทกฤษณะมงคล จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 2/1 หมู่ 8 ถ.คงทอง ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 เม.ย. 2555,23:07 น.   หมายเลขไอพี : 101.108.178.209


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล