รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส วงศ์มะเกลือเก่า (หน่อง)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : ม.6 รุ่น 2
อีเมล์ : ningnong1964@windowslive.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ
ตำแหน่ง : พนักงานสารบรรณระดับ 5
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 125 ม.6 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2555,18:59 น.   หมายเลขไอพี : 180.180.27.59


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล