รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งอรุณ สุยะต๊ะ (รุ่ง)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น : มศ.5 รุ่นสุดท้าย
อีเมล์ : rungarun.suyata@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Philips Electronics (Thailand)
ตำแหน่ง : Senior Engineer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 515 หมู่ 4 ถ.พัฒนา 3 ซ.8D นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ก.พ. 2555,23:44 น.   หมายเลขไอพี : 125.24.214.102


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล