ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสนั่น วงษ์ดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,20:55  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice ครู
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา สายเสือ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,20:54  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นางรพิชา มัตนามะ ได้รับรางวัลครูดีศรีแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นางรพิชา มัตนามะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:57  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 ด้านเศรษฐกิจ ได้รับรางวัลอันดับรองชนะเลิศอันดับ 3
ชื่ออาจารย์ : นางรพิชา มัตนามะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:56  อ่าน 603 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 ด้านประชาธิปไตย ได้รับรางวัลอันดับรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นางรพิชา มัตนามะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:54  อ่าน 555 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการประกวดการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับประเทศ โรงเรียนผดุงปัญญา ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางรพิชา มัตนามะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,14:50  อ่าน 616 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งผลงานนวัตกรรม ประเภทนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ภายสถานการณ์ COVID-19 เข้ารับการคัดเลือก
ชื่ออาจารย์ : นายวาณิช แก้วเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,22:51  อ่าน 648 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิทยาการคำนวณ กับ การสร้างสรรค์นวัตกรรม IoT ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab
ชื่ออาจารย์ : นายวาณิช แก้วเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,22:40  อ่าน 661 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 2 ผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับเหรียญทอง ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : นางบรรจงรักษ์ กันแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,22:39  อ่าน 607 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิทยาการคำนวณ กับ การสร้างสรรค์นวัตกรรม IoT ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำภา หล่อหลอม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,22:35  อ่าน 614 ครั้ง
รายละเอียด..