หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
Adobe Acrobat Document มีวิทยฐานะชำนาญการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 951.32 KB
Adobe Acrobat Document มีวิทยฐานะชำนาญการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 832.89 KB
Adobe Acrobat Document มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
Adobe Acrobat Document เกียรติบัตรพัฒนาตัวเอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB