ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผดุงปัญญา จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษฯ ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย - ไม้กลายเป็นหิน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ในการศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อศึกษากระบวนการเกิดไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก การค้นพบ และปัจจัยที่ก่อให้เกิด ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดตากที่มีชื่อเสียง ละสถิติระดับโลก


โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,12:58   อ่าน 31 ครั้ง