ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผดุงปัญญานำนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้งานแนะแนว นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน (กลุ่มที่3) ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่8-12พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก การฝึกงานในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากการฝึกประสบการณ์ทางด้านงานพยาบาลแผนกต่างๆ ทั้งนี้โรงเรียนผดุงปัญญาขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฝ่ายการพยาบาล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าฝึกประสบการณ์แก่นักเรียนในครั้งนี้


โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,10:17   อ่าน 38 ครั้ง