ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดตาก)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ป.ป.ส. ภาค 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดตาก) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ เลขาธิการ ป.ป.ส. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่กว่าเข้าร่วมงาน ณ อาคาร 100 ปี ศรีไผทร่วมใจ “อุดร-ผดุงปัญญา”


โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,19:36   อ่าน 20 ครั้ง