ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผดุงปัญญา ห้องเรียนพิเศษฯเข้าร่วมการอบรมวิทยากรวิพากษ์การนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญามอบหมายให้ครูจักรพันธ์ พลพัฒน์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมวิทยากรวิพากษ์การนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย ณ โรงแรมรอแยล เบญจากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566


โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,13:36   อ่าน 14 ครั้ง