ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรเนื่องในวันเกียรติยศของโรงเรียน
 วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบเกียรติบัตรเนื่องในวันเกียรติยศของโรงเรียนให้แก่ นางสาวอรวรา แซ่ว่าง ผู้ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ทำให้โควิด –19-หายไป เราคนไทยต้องซื่อสัตย์” ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563 ฝึกซ้อมโดย ครูณัฐณิชา ดีสลิด
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,23:21   อ่าน 71 ครั้ง